VĚDOMí

VĚDĚT DŘÍVE, NEBO POZDĚJI HLEDAT

"Znáš ten pocit, kdy dospěješ do určitého momentu, ve kterém hledáš ono správné řešení..."

Vědomí je složitý a mnohovrstevnatý koncept, který se týká našeho subjektivního prožívání a povědomí o sobě samých, okolním světě a vnímaných zkušenostech. Je to stav vědomí, který nám umožňuje vnímat, chápat, myslit, cítit a být si vědomi sami sebe.

Existují různé úrovně vědomí, od stavu bdělosti a pozornosti až po přístup ke hlubokým úrovním podvědomí. Vědomí je spojeno s naší schopností zpracovávat informace, pamětí, emocemi, myšlením a všeobecně se projevuje v našem chování a rozhodnutích.

Vědomí je také spojeno s naší schopností sebeuvědomování - být si vědomi své vlastní existence, myšlenek, pocitů a jedinečnosti. Díky vědomí jsme schopni poznávat, rozumět a reagovat na svět kolem sebe.

Vědomí je předmětem zájmu různých oborů a disciplín, jako je filozofie, psychologie, neurověda a věda všeobecně. I když vědecké rozhodnutí o povaze a původu vědomí stále probíhá, je to neoddiskutovatelný fenomén, který má zásadní vliv na naše bytí a interakce se světem.

Ve svém každodenním životě můžeme těchto aspektů vědomí být vědomi a snažit se o jeho rozšíření prostřednictvím například meditace, sebeuvědomění a rozvoje mindfulness. Vědomí nám umožňuje zjemňovat náš vnímavý a soucitný přístup ke světu a ke vztahům s ostatními lidmi.


"Představ si, že to řešení znáš dřív, než dospěješ, či dojdeš do onoho určitého momentu..."

Předvídání a představování si řešení nebo výsledků předtím, než dosáhneš daného okamžiku, může být užitečnou strategií, která ti pomůže lépe se připravit a dosáhnout požadovaných výsledků. Zde je několik tipů, jak toho dosáhnout:

1. Vizualizace: Představ si živě a podrobně, jak bys ses chtěl/a cítit, čeho bys chtěl/a dosáhnout a jak by mohlo vypadat ideální řešení. Vizualizace napomáhá kreativitě a pomáhá přitáhnout požadovaný výsledek.

2. Mentální příprava: Představ si různé scénáře a situace, kterými by jsi se mohl/a potenciálně potýkat. Jaké by byly tvé reakce a jak by jsi je řešil/a? Tímto způsobem si vytvoříš zásoby možností a schopnost přizpůsobit se a rychle reagovat.

3. Analyzátor rizik: Předvídání důsledků a možných problémů ti umožní se lépe připravit na případné výzvy a minimalizovat rizika. Zvaž různé možnosti a připrav si plán B pro případ nepředvídaných událostí.

4. Učení z minulosti: Podívej se na podobné situace, kterými jsi již prošel/la a zvaž, co bylo úspěšné a co ne. Tímto způsobem se můžeš poučit z minulých zkušeností a použít je k lepšímu rozhodování v budoucnosti.

Pamatuj si, že i když si představíš řešení předem, je stále důležité být otevřený přizpůsobení se a změně, pokud to situace vyžaduje. Flexibilita a adaptabilita jsou důležité dovednosti ve vztahu k dosažení úspěchu.

"Zvyš svůj opravdový potenciál, podpoř rozvoj svého myšlení, rozvoj tvořivosti, rozvoj pocitu klidu, i v extrémně náročných situacích. Předvídej situace budoucí, vytvoř možnosti své maximální koncentrace, zvyš svou odolnost vůči stresu. Získej výhody prostorového vnímání, poznej sílu svých vlastních emocí. Prociť opravdovou ENERGIi."

MAXIM OSTANIEWICZ

DREAMER

  1. Sebeuvědomění: Sleduj své myšlenky, emoce a chování a zkoumej, co tě motivuje, co tě omezuje a jaké jsou tvé silné stránky. To ti pomůže pochopit sebe sama lépe a využít svůj plný potenciál.
  2. Sebeklíčení: Nauč se pohlížet na věci z různých úhlů a předvídat různé scénáře budoucnosti. Tím si vytvoříš možnosti a zvyšuješ svou připravenost na různé situace.
  3. Meditace: Praxe meditace ti pomůže získat klid a soustředění. Pravidelný trénink této techniky zlepšuje tvůj mentální stav a umožní ti efektivněji pracovat s emocemi a stresovými situacemi.
  4. Prostorové vnímání: Rozvíjej své prostorové vnímání cvičením, jako je házení míčků, skládání puzzle nebo řešení prostorových hádanek. To ti pomůže zvýšit tvou schopnost rozpoznávat vzorce, souvislosti a řešit komplexní problémy.
  5. Emoční inteligence: Nauč se rozpoznávat, chápat a regulovat své emoce. Emoční inteligence umožňuje efektivně pracovat s vlastními emocemi a využít je při řešení problémů a dosahování cílů.
  6. Fyzická aktivita a zdravý životní styl: Pečuj o své tělo, cvič pravidelně a dodržuj zdravý životní styl. Fyzická aktivita má pozitivní vliv na tvůj mozek a celkovou pohodu.

PSYCH–K®

95% našeho vědomí tvoří naše podvědomí

VZNiK MYŠLENKY

"Zajiskří impuls vzniknuvší. Rychlost v pomalosti je jmenuvší myšlenka.
Kreativně pozitivní myšlení odstartuje všechny myšlenky vznikající."

Mobirise

Ano, impuls, který vzniká mezi myšlenkami, může být přímočarý a vzbudit nové myšlenky. Rychlost v pomalosti může být zajímavým pojmem, který naznačuje, že i při poklidném tempu je možné dosáhnout velkých myšlenek a objevů.

Kreativně pozitivní myšlení může být hnací silou za všemi myšlenkami, které nás napadají. Když se uvolníme a dovolíme si přijímat a rozvíjet nové myšlenky, otevíráme dveře pro nespočet možností.

Důležité je si uvědomit, že kreativní a pozitivní myšlení mohou ovlivnit naši perspektivu a postoj ke světu. Když se zaměříme na hledání možností a příležitostí, otevíráme si cestu k novým a inovativním myšlenkám.

Zachovávej tuto jiskru impulsu a pokračuj ve svém kreativním a pozitivním myšlení. Možná budeš překvapen/a, kam tě to dovede a jak se rozvine tvá tvůrčí síla.


"Postačí ti ten pocit jen vnímat."
“Máš pocit, že je něco ve tvém životě špatně...”
"Chybou je o tom nezačít mluvit."
“Máš pocit, že existuje něco, o čem se bojíš mluvit...”
"Jsi v ozvěně času, toho času, své vlastní paměti."
“Slyšíš hlasy, třeba i v místnosti bez ozvěny...”

"Vítězíme a prohráváme sami podle sebe a na nás samotných záleží, jakým směrem povedeme své vlastní myšlenky."

Je důležité si uvědomit, že naše myšlenky mají mocný vliv na naše vnímání a interpretaci událostí. Uvědomování si negativních myšlenek a aktivně pracování na jejich transformaci do pozitivnějších a konstruktivnějších myšlenek může vést k většímu osobnímu blahobytu a úspěchu.

Zároveň je také důležité pamatovat si, že myšlenky jsou jen jedním z mnoha faktorů, které ovlivňují naše životy. Existují i další vlivy, jako jsou vnější okolnosti, sociální interakce a další nekontrolovatelné faktory.

Pokud vždy myslíme pozitivně, neznamená to, že budeme mít jen úspěšné a vítězné zkušenosti. V životě se setkáváme s různými výzvami a situacemi, které ne vždy dokážeme kontrolovat.

Schopnost ovládat svoje myšlenky a přijímat zodpovědnost za ně nám dává možnost reagovat na životní událost. To vyžaduje praxi a úsilí, aby se staly pozitivní myšlenky přirozenou součástí našeho myšlení.


"Touha po něčem je útěkem od skutečných vnímání vlastních nedostatků, jenž ukrývají sobě samým nepříjemné myšlenky či pocity z minulosti."

"Touha po něčem je útěkem za doprovodu nečeho, před čím je naše osobnost chráněna vyšším vlastním nezájmem."


"V případě podlehnutí, za předpokladu, že nechápeme tuto skutečnost, stane se to, že nabude věčný pocit přeceňování se."


"V tu chvíli dochází k přeměně myšlenkových pochodů, jenž nás umí osobnostně nadřazovat nad okolím, což zapříčiní tu skutečnost, vlastní potřebu ztrestat své vědomí neuvědoměním."


"To, co se děje okolo nás samotných, je předpokladem
k velkému úspěchu, které nás časem povede k uvědomění. Je to skutečnost, opírající se o podstatu nejzažší nížiny mozku."


"To je vlastní zdánlivě vítězné gesto za předpokladu, že je to vlastně úplně největší slabina, proto nyní, kdy chápeme takovou skutečnost, vyřadíme tuto myšlenkově zcestnou nevědomost tak, že ji ponecháme vlastnímu myšlenkovému pochodu, ať už je jakýchkoliv rozměrů, neboť slova vyřčená, jsou dle vlastních myšlenek totéž, co slova nevyřčená nahlas."


"Závěrem těchto myšlenek je fakt, že to, co se nám zdánlivě nelíbí, je odrazem stavu pochopení nás samotných."


"Jednodušeji řečeno, myslíme si, že vítězíme, avšak skutečné vítězství mozku je pouze za předpokladu, že nevědomí chápe porážku jako skutečnost."

MÁŠ OTÁZKY?

Máš nápady na spolupráci, zajímá tě víc?

Informace

Pojištění odpovědnosti - OK

IČ: 73792705

Studio

STUDIO EXIT
 Hradec Králové

+(420) 603 207 073
info@imonkey.cz

Odkazy

iMONKEY.cz je na
youtube.com

Free AI Website Builder